متقاضیان خرید مسکن باید با هوشیاری کامل و تحقیق میدانی وسیع از ارزش واقعی املاک فروشی موجود در  بازار مطلع شوند و در انجام معامله از عجله پرهیز کنند.

چراغ راهنمای بازار که همان گزارش میانگین قیمت مسکن در مناطق مختلف است، مدتی است خاموش شده و اصلا چیزی برای استناد وجود ندارد که به واسطه آن بتوان از سطح واقعی قیمت‌‌‌های ثبت شده در معاملات قطعی اطلاعاتی دریافت کرد.

در این شرایط قیمت‌‌‌های پیشنهادی آپارتمان‌‌‌های چند ساله بدون توجه به ارزش ذاتی آنها که به طور معمول ۲۰ تا ۳۰درصد زیر قیمت نوساز است، تعیین و اعلام می‌‌‌شود. از این رو دقت مضاعف در بررسی ارزش ریالی املاک این روزها اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.