تماس با ما

آدرس : تهران ، خيابان بخارا ، کوچه آرامش
دفتر رياست
پشتيباني فني سايت
اتاق خبر
امور استانها
امور آموزش
گروه عکس
president@example.ir
Informatic@example.ir
newsroom@example.ir
state@example.ir
education@example.ir
Photos@example.ir