درباره ما

بازاروما

بازاروما یک رسانه تحلیلی مستقل و هوشمند است که به ارائه تحلیل‌های آینده‌نگرانه در حوزه اقتصاد پرداخته و اخبار این حوزه را پوشش می‌دهد.